4 trai làng lao vào nhau vì bốc đầu Exciter thất bại

Video
Bốn thanh niên chạy trên hai chiếc Exciter tổ chức bốc đầu trên đường làng, nhưng cả hai bị mất lái va vào nhau
Xem thêm