40 năm gõ đầu trẻ, không đồng lương hưu

Video
Hàng chục giáo viên mầm non ở huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) liên tục giảng dạy 40 năm, tới khi về hưu thì không lương cũng chẳng có chế độ bảo hiểm y tế.
Xem thêm