4.5 triệu nam giới có nguy cơ không lấy được vợ

Video
Nếu không kiểm soát được tỉ lệ giới tại Việt Nam thì khoảng 20 năm nữa hàng loạt nam giới đến tuổi trưởng thành không lấy được vợ.