5 bệnh viện Hà Nội kích hoạt chống Covid-19

Video
Các bệnh viện được chỉ định tham gia chữa trị Covid-19 sẽ thực hiện khám sàng lọc, tiếp nhận các ca nghi nhiễm và chữa trị Covid-19 khi cần.