5 dự án đường sắt đội vốn hơn 81.000 tỷ đồng

Video
Cả 5 dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP HCM đều chậm tiến độ, đội vốn gần 81.050 tỷ đồng (hơn 3,45 tỷ USD).