5 giải pháp chính giảm kẹt xe tại TP HCM

Video
Tính đến tháng 11, TP HCM có 7,8 triệu phương tiện giao thông tăng 60,8% so với năm cách đây 6 năm. Sở Giao thông TP vừa đề xuất một loạt giải pháp nhằm giải quyết tình trạng này.