5 pho tượng Phật nhỏ dần trên đỉnh núi Thái Lan

Video
Chùa Wat Pha Sorn Kaew cách Bangkok 5 giờ lái xe có kiến trúc tượng Phật độc đáo xếp theo thứ tự nhỏ dần giống như búp bê Nga.