5 xe bảo vệ Tổng thống Mỹ nổi tiếng nhất trong lịch sử

Video
Những chiếc limousine được sản xuất bởi Ford, Cadillac là pháo đài di động để bảo vệ cho các Tổng thống Mỹ.