5 xe chống đạn nổi tiếng dành cho nguyên thủ quốc gia

Video
Không chỉ là phương tiện di chuyển, xe của các lãnh đạo thế giới còn thể hiện hình ảnh quốc gia đồng thời đảm bảo tính hữu dụng và an toàn ở nhiều môi trường khác nhau.

VIDEO MỚI NHẤT