500 con tê giác lơ lửng theo trực thăng đi lánh nạn

Video
Nam Phi quyết định di tản khoảng 500 con tê giác khỏi vườn quốc gia tới nơi an toàn để tránh nạn săn bắn trái phép. Nhà chức trách quyết định triển khai kế hoạch dùng trực thăng vận chuyển loài động vật này tới khu vực an toàn.