500 giáo viên mất việc, hiệu trưởng bị tố cắt xén tiền lương

Video
Diễn biến mới vụ tuyển dụng hơn 500 giáo viên tại Krông Pắk mặc dù không có chỉ tiêu biên chế: Các giáo viên tố cáo hiệu trưởng và kế toán lập bảng lương giả để cắt xén lương của giáo viên hợp đồng.

VIDEO MỚI NHẤT