5000 phụ nữ xếp hàng nhận đòn roi từ pháp sư để trừ tà

Video
Cảnh quay cho thấy hàng ngàn phụ nữ tự nguyện quỳ rạp dưới đất để các pháp sư thay nhau đánh bằng roi hoặc gậy gỗ.