50.000 USD một chiếc thẻ tín dụng xa hoa nhất thế giới

Video
Khác với những chiếc thẻ bằng nhựa, chiếc thẻ tín dụng xa hoa nhất thế giới được làm bằng vàng và đính hàng trăm viên kim cương, đá quý.