6 ô tô đâm nhau liên hoàn, nghìn người tắc cứng trên cầu Thanh Trì

Video
6 ô tô đâm nhau trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) đúng giờ cao điểm sáng 14/10, hàng nghìn phương tiện kẹt cứng nhiều giờ.