60 đàn ong của lão nông ngoài 80 tuổi

Video
Hơn 10 năm qua, ông Vũ Thanh Tùng (Phủ Lý, Hà Nam) nuôi thành công 60 đàn ong mật, thu khoảng 1,5 tấn mật ong mỗi năm.