DMCA.com Protection Status

61 cây gỗ trong khu bảo tồn bị 'chặt nhầm'

Video
Các cây gỗ có đường kính 14-60 cm trong khu rừng đồi 90, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu bị đơn vị quản lý 'chặt nhầm' để trồng dược liệu.