65 năm biến đổi của nền kinh tế Triều Tiên

Video
Sau chiến tranh, Triều Tiên từng thịnh vượng với kinh tế kế hoạch đến khi Xô Viết tan rã và chuyển đổi sang mô hình pha trộn.