66 nhà nổi di dời gấp khi thủy điện Hòa Bình xả lũ

Video
Thủy điện Hòa Bình mở 8 cửa đáy để xả lũ đảm bảo an toàn đập, toàn làng chài phường Tân Thịnh phải di chuyển khẩn cấp đến nơi an toàn.