7 bước ngăn ngừa virus SARS-CoV-2 lây lan

Video
WHO đánh giá cao những bước ứng phó dịch Covid-19 của Việt Nam. Những kinh nghiệm của Việt Nam để ngăn chặn virus SARS-CoV-2 lây lan là gì?