700 em nhỏ nhập viện sau khi xem phim hoạt hình Pikachu

Video
Sau khi xem cảnh phim Pikachu trong tập 38, đã có 685 trẻ em phải nhập viện với các triệu chứng hoa mắt, nôn và co giật.