DMCA.com Protection Status

8 tháng, hơn 10 nghìn doanh nghiệp giải thể tại TP.HCM

Video
Trong khi 3 trong 4 ngành công nghiệp trọng điểm của TP.HCM đều tăng trưởng thấp thì việc nhiều doanh nghiệp giải thể, ngưng hoạt động cần đáng được chú ý.