8x, 9x chúng ta, thực sự không còn trẻ nữa, thanh xuân sắp lùi xa rồi

Video
8x, 9x chúng ta, thực sự đã không còn trẻ nữa, thanh xuân sắp lùi xa rồi... Biết bao nhiêu thứ đã chỉ còn là hoài niệm. Giờ là thời của 10x rồi các bạn ạ!