9.000 tượng Phật dát vàng trong hang động ở Myanmar

Video
Pindaya, hang động đá vôi ở bang Shan là địa điểm hành hương quan trọng của các tín đồ Phật giáo xứ chùa tháp. Ở đây tượng Phật được bày khắp nơi, từ sàn cho tới trần hang.