Ai có thể trộm cắp hành lý trong sân bay?

Video
Thời gian vừa qua, việc người dân bị mất đồ trong hành lý tại sân bay không phải là chuyện hiếm, vậy ai có thể trộm được đồ trong sân bay?