Ấm tình quân - dân giữa tâm lũ miền Trung

Video
Nhiều người dân Quảng Trị không giấu khỏi xúc động khi được bộ đội cứu khỏi ngôi nhà đang chìm dần trong lũ dữ.

VIDEO MỚI NHẤT