Ẩn họa từ những cầu phao 'quá đát' ở Hà Nội

Video
Thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội có đến 2 chiếc cầu phao, tồn tại đã trên 20 năm. Người dân hàng ngày mất phí khi qua, tuy nhiên cầu thì đã xuống cấp trầm trọng, có thể gây nguy hiểm cho người dân bất cứ khi nào.