An hưởng tuổi già nhờ robot giải quyết nỗi cô đơn

Video
Người già, một nhóm người nổi tiếng không bao giờ quan tâm đến công nghệ mới, giờ đây đã trở thành một thị trường mục tiêu cho ngành công nghiệp robot đang phát triển.