Án mạng tại quán nhậu do phục vụ chậm

Video
Một nhóm thanh niên do có mẫu thuẫn tại quán nhậu, nên đã ẩu đả với chủ quán và một số người khác tại quán. Trong lúc hỗn chiến, một người làm công cho chủ quán nhậu, đã dùng dao đâm chết 1 khách nhậu, hai người khác bị thương.