Anh bán mật ong có duyên nhất 'hệ mặt trời'

Video
Khi bạn thủ khoa môn sinh nhưng bố mẹ lại bắt đi bán hàng.