Ảnh hài hước về kỵ sĩ nhí tham gia cuộc thi thuần phục cừu

Video
Chưa đủ sức chinh phục các chú tuấn mã, những kỵ sĩ tương lai này chọn cách vừa sức hơn là thuần phục những chú cừu.

VIDEO MỚI NHẤT