Ảnh vệ tinh so sánh Vũ Hán trước và sau dịch virus corona

Video
Những hình ảnh vệ tinh dưới đây đã cho thấy sự thay đổi ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc trước và sau khi dịch corona bùng phát.