Ảo thuật gia nhẩm tính nhanh hơn máy

Video
Dựa vào cách quy luật tính toán trong toán học mà nhà ảo thuật gia đã khiến cả khán phòng kinh ngạc khi ông này có thể tính nhanh hơn cả máy tính.
Xem thêm