AS565 MBe Panther: Trực thăng săn ngầm mạnh nhất hiện nay

Video
Với hệ thống điện tử tiên tiến, tính cơ động cao, vũ khí đa dạng, AS565 MBe Panther được cho là 1 trong những trực thăng săn ngầm mạnh nhất hiện nay.