ASEM: Nâng cao vị thế, vai trò của Hải quan Việt Nam

Video
Với sự tham dự của khoảng 53 đoàn đại biểu đến từ cơ quan Hải quan của các nước thành viên ASEM, Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM tổ chức vào ngày 9-10/10/2019 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sẽ là sự kiện quan trọng hàng đầu của ngành hải quan Việt Nam trong năm 2019.
Xem thêm