Audi A7 lấn làn ngược chiều, bị ép lùi trên phố Hà Nội

Video
Ô tô Audi BKS 29A-951.86 lấn làn ngược chiều vào giờ cao điểm gây ùn ứ, bị các phương tiện đi đúng ép lùi một đoạn dài trên phố Hà Nội