Ba cây bằng lăng hơn 300 tuổi ở An Giang

Video
Nằm thẳng hàng bên kênh nước, ba cây bằng lăng có chiều cao khoảng 15m, tán rộng gần 20m nhưng hoa và lá không giống nhau.