Bá đạo cảnh hai phụ hồ vận chuyển vữa xây dựng

Video
Thay vì dùng những cách truyền thống, hai người thợ trong video đã "tung hứng" cả xẻng vữa xây một cách tài tình.