Ba điểm bị khám xét vụ thi thể trong khối bêtông ở Bình Dương

Video
Sau ba ngày phát hiện thi thể trong các khối bêtông, công an đã bắt bốn phụ nữ, khám xét ba nơi nhóm này từng ở.