Ba lô giúp trải nghiệm cảm giác đi bộ trên không

Video
Sinh viên Đại học Tokyo đang chế tạo mẫu ba lô gắn cánh quạt có thể tăng khả năng nhảy của người dùng.