Ba tấm bản đồ 'đường đứt đoạn' phi lí của Trung Quốc

Video
Cho đến nay không một quốc gia nào trên thế giới công nhận "đường lưỡi bò" (đường đứt đoạn) mà Trung Quốc tự vẽ ra trên Biển Đông. Ngay cả quốc gia này cũng không nhất quán về đường đứt đoạn lúc thì có 9 đoạn, lúc thì 11 đoạn đến bây giờ là 10 đoạn.