Ba xe tải chèn nhau giữa đường

Video
Không chỉ 2, mà tới 3 chiếc xe tải cùng đánh võng chèn ép nhau choán hết mặt đường
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT