Bắc cầu tạm giải cứu dân chung cư bị nước cô lập 2 ngày

Video
Hai ngày bị cô lập, người dân chung cư HH2 - Spark Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) phải nghỉ học, nghỉ làm và ra vào bằng xe lam, xe tải.

VIDEO MỚI NHẤT