Bắc Cực trải qua mùa hè nóng nhất trong 115.000 năm

Video
Các nhà nghiên cứu phát hiện, năm 2018, khu vực Bắc Cực vừa trải qua mùa hè nóng nhất trong vòng 115.000 năm qua, đây được coi là hậu quả của quá trình biến đổi khí hậu.
Xem thêm