Bắc Ninh dùng 300 camera xử phạt vi phạm giao thông

Video
300 camera giám sát được lắp đặt trên các tuyến đường trong thành phố, dữ liệu truyền về trung tâm điều hành thành phố thông minh để xử phạt vi phạm giao thông.