Bác sĩ lan tỏa thông điệp chống COVID-19

Video
'Chúng tôi đi làm vì bạn. Xin bạn hãy ở nhà vì chúng tôi', 'Chung sức, vững tâm vượt qua đại dịch'... là những thông điệp ngành y tế kêu gọi người dân chống COVID-19.