Bác sĩ Nguyễn Anh Trí - Một người hết lòng vì bệnh nhân

Video
Một ngày sau khi GS Nguyễn Anh Trí nghỉ hưu, nhiều người vẫn ngồi lại để kể về hơn 30 năm cống hiến, sự tận tâm trong công việc, lòng nhân ái, ân cần của ông với bệnh nhân.

VIDEO MỚI NHẤT