Bác sĩ tự làm nón bảo hộ giá 4.000 đồng

Video
Nhân viên Bệnh viện Nhi Đồng 1 tự làm 2.000 chiếc nón có tấm kính chắn bảo hộ để cung cấp cho đồng nghiệp sử dụng ngừa nCoV.