Bạch tuộc chăm con tới chết sau khi đẻ trứng

Video
Bạch tuộc có thể đẻ tới 100.000 trứng sau khi giao phối và kiệt sức dần trong quá trình chăm sóc trứng, cuối cùng chết vì đói.