Bãi gửi xe miễn phí không lo 'chặt chém' tại phủ Tây Hồ

Video
Để người dân an tâm đi lễ chùa, quận Đoàn Tây Hồ (Hà Nội) tổ chức trông xe miễn phí tại phủ Tây Hồ từ ngày mùng 1 đến 15 âm lịch.
Xem thêm