Bãi rác Đa Phước biến đổi ra sao sau hơn 10 năm

Video
Đa Phước là khu chôn lấp rác lớn nhất TP HCM, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 5.600 tấn rác, chiếm 66% tổng lượng rác tại thành phố.